0
07191009001
پکیج ها

پکیج آموزش همه دروس

۹۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج تست زنی همه دروس

۹۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع همه دروس

۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
آموزش های مبحثی اختصاصی
رفع اشکال مبحثی عمومی و اختصاصی
دوره کامل آموزش تک درس اختصاصی
دوره کامل رفع اشکال تک درس
دوره کامل تست زنی تک درس اختصاصی
پکیج صرفا آموزش هفت درس
پکیج صرفا تست زنی هفت درس
تحلیل آزمون ها
کلاس های آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۰

کلاس آنلاین حسابان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست جامع

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی جامع

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک جامع

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس های آنلاین پایه

کلاس آنلاین ریاضی دهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی پایه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی دهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک پایه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک دهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس های حضوری جامع کنکور ۱۴۰۰

کلاس حضوری ادبیات فارسی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری حسابان

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری دین و زندگی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری زبان انگلیسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری زیست جامع

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری شیمی جامع

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری عربی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری فیزیک جامع

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری هندسه و گسسته

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس های حضوری پایه

کلاس حضوری ریاضی دهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری ریاضی یازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری زیست پایه

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری شیمی پایه

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری شیمی دهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری شیمی یازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری فیزیک پایه

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری فیزیک دهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری فیزیک یازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان