0
07191009001

همایش نکته و تست

همایش کنکور

تکمیل و جمع بندی مباحث آموزشی بخش مهمی در دوران مطالعاتی داوطلبان کنکور است. هدف عمده و تمرکز این همایش ها بالا بردن تکنیک های تست زنی و یادگیری مجدد و یادآوری سریع دروس مطابق بودجه بندی کنکور است. این همایش ها برای کسانی مفید است که نیاز به طبقه بندی و مرتب کردن دانسته های خود و افزایش سرعت تست زنی دارند، همچنین برای کسانی که برنامه ریزی دقیق مرور و جمع بندی دارند ولی ترجیح می دهند زیر نظر اساتید توانمند کشور باشند تا به نتایج فوق العاده ای برسند.

جمع بندی از مهم ترین مراحل آمادگی برای کنکور می باشد که به فاصله یک ماه پیش از کنکور انجام می گیرد؛ داوطلب بایستی با برنامه ریزی دقیق و عمل به آن احتمال موفقیت خود را افزایش داده و این نکته را مد نظر قرار دهند که هر درس روش مطالعه خاص خود را دارد.

تاریخ برگزاری

بهترین تاریخ جمع بندی دروس کنکور درست یک ماه پیش از جلسه آزمون و در خرداد ماه می باشد که داوطلبان بایستی مطالعات یک ساله خود را در این زمان محدود سازماندهی کنند تا بتوانند بیشترین بهره را از مطالعاتشان داشته باشند؛ علت اینکه تاریخ جمع بندی پیش از آزمون می باشد این است که دانش آموزان دیگر مطالعه جدیدی را آغاز نکند و آن را به عنوان حسن ختام برنامه مطالعاتی خود قرار دهد.

ما را در تلگرام دنبال کنید
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
ما را در سروش دنبال کنید
ما را در فیسبوک دنبال کنید
ما را در پینترست دنبال کنید
ما را در توییتر دنبال کنید