0
07191009001

کلاس های پایه دهم و یازدهم ۱۴۰۱

کلاس های

بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ موفقیتی بدون تمرین و ممارست حاصل نمی شود . موفقیت و کسب رتبه برتر در کنکور نیز احتیاج به تلاش بسیار و آمادگی داشته و دانش آموزان باید از سال های پایه خود را برای این آزمون آماده کنند. در کلاس های پایه آکادمی اوج که ویژه ی دانش آموزان دهم و یازدهم به صورت مجزا تشکیل می شود مباحث به صورت تستی- تشریحی به دانش آموزان تدریس می شود تا آنان علاوه بر آمادگی در امتحانات مدرسه بتوانند خود را برای کنکور آماده کنند . دانش آموزان آکادمی اوج پس از یادگیری کامل مطالب در کلاس , تست هایی که به عنوان تکلیف در اختیار وی قرار گرفته را حل کرده و خود را محک می زنند و در آخر با شرکت در آزمون ها نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و خود را برای شرکت در کنکور آماده می کنند.

کلاس های حضوری دهم و یازدهم ۱۴۰۱

کلاس حضوری زیست شناسی دهم

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک دهم

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری شیمی دهم

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی دهم

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری ادبیات یازدهم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس حضوری عربی یازدهم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی یازدهم گروه دو

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی یازدهم گروه یک

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری شیمی یازدهم گروه یک

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری شیمی یازدهم گروه دو

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک یازدهم گروه دو

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک یازدهم گروه یک

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری زیست یازدهم گروه دو

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان

کلاس حضوری زیست یازدهم گروه یک

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1,750,000 تومان
کلاس های آنلاین دهم و یازدهم ۱۴۰۱

کلاس آنلاین ادبیات یازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 500,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی دهم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی گروه یک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم گروه دو

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین زیست دهم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهم گروه دو

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهم گروه یک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی دهم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم گروه دو

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم گروه یک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,000,000 تومان

کلاس آنلاین عربی یازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 500,000 تومان
ما را در تلگرام دنبال کنید
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
ما را در سروش دنبال کنید
ما را در فیسبوک دنبال کنید
ما را در پینترست دنبال کنید
ما را در توییتر دنبال کنید